^

Wat kunt u doen

Uiteraard is niet iedereen in de gelegenheid om iets beschikbaar te stellen en u zou u kunnen afvragen wat u wel kunt doen.

Iedereen - ook u - kan heel veel voor ons betekenen: geef deze website bekendheid, plaats overal waar u maar kan links naar deze website, gebruik socialmedia zoals, Facebook en Twitter om deze website bekendheid te geven. Hoe meer links er naar deze website geplaatst worden, hoe bekender we zullen worden, en des te meer mensen ons zullen gaan steunen, en zo kunnen wij veel G-Sporters uiteindelijk helpen.

Misschien kent u persoonlijk mensen die iets voor de G-Sport Foundation kunnen betekenen, of heeft u ideeen om een leuke inzamelactie op te zetten, misschien bent u wel in de gelegenheid om iets anders dan geld beschikbaar te stellen. Een voorbeeld hiervan is de familiebungalow in Zweden die wij beschikbaar gesteld hebben gekregen om aldaar een sportieve ontspannende week te organiseren voor een selecte groep G-sporters

U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger voor de goede doelen acties van de G-Sport Foundation en/of deelnemen aan specifieke sponsorprojecten.

“Last but not least” is een directe financiële ondersteuning middels een eenmalige gift of nog beter herhalende giften vastgelegd in een overeenkomst een optie. Met betrekking tot dit laatste onderstaand een toelichting op de fiscaal aftrekbaarheid.

De giften aan goede doelen als de G-Sport Foundation zijn in principe fiscaal aftrekbaar.
Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands? En als u een BV als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw BV doen.
Daarnaast worden er, om voor fiscale aftrek van uw giften in aanmerking te komen, eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft. Giften
Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt. Een lot, boek, kalender of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift.
U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, rekening maar ook met een bankafschrift.
Maakt u kosten voor een goed doel zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Eenmalige giften
Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, zie verderop), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor (flink) laten meebetalen aan uw gift. Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke giften
Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet. Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%. De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. De G-Sport Foundation verzorgt dit graag voor u.
  • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
Nog een voordeel van een periodieke gift is dat u ook kunt geven aan een goede doelen instelling die geen ANBI is.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling
Dit zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut en die als zodanig geregistreerd staan. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levens beschouwende instellingen.
De G- Sport Foundation is in overleg met de belastingdienst voor het verkrijgen van een ANBI registratie.

Zakelijk geven
Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.
Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.
Het kan – als u de keuze hebt – voordeliger zijn om vanuit uw BV te geven.

NB: Giften zijn in een BV beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke gift 'om te buigen' naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van de instelling of een activiteit, etc.

Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u via de contact pagina een mailtje versturen, er zal dan contact met u worden opgenomen.