^

Doelstelling

Wat wil de G-Sport Foundation?

Landelijk is het percentage verstandelijk beperkten 1% van de bevolking.

Als dit percentage los gelaten wordt op de gemeente Heiloo, betekent dit dat er ongeveer 250 verstandelijk beperkten zijn binnen onze gemeente. Heiloo heeft vele sportverenigingen (klein en groot). Voor zover bekend is het voor een verstandelijk beperkte slechts in enkele sportverenigingen/-centra mogelijk om in georganiseerd verband deel te nemen aan sportactiviteiten. Het lijkt allemaal zo gewoon een uurtje sporten met je vrienden in de sportschool of op het trainingsveld maar voor mensen met een beperking is dat niet altijd even eenvoudig en vanzelfsprekend. Maar net als iedereen hebben ook zij behoefte om makkelijk te sporten en om vrienden te maken. De G-Sport Foundation ondersteund mensen met een beperking door ze te helpen makkelijker te kunnen sporten en zou dit graag breder uitgerold willen zien.

Doelstellingen

  • Het stimuleren en bevorderen van sportbeoefening door mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
  • Belangen behartigen van deze mensen op gebied van sport, spel en recreatie
  • Het ondersteunen en faciliteren van gerelateerde G-sportprojecten.
  • Het integreren van verstandelijk/lichamelijk beperkte sporters tussen de valide sporters.
  • Samenwerking en partnerschap aangaan met overeenkomstige instellingen.